Sven Frøkjær-Jensen                

Fabulationer  

 

Mine fabulationer er inspireret af det litterære begreb fabulation, som betyder en kunstgenstand, der ikke passer ind i den traditionelle kategori realisme, fordi begrebet krænker den standardiserede naturalistiske arbejdsmetode og eksperimenterer med en sammensmeltning af dagligdagen med fantastiske, mytiske og undertiden skræmmende elementer. Nogle kalder samme begreb for magisk realisme eller fabler. Så jeg bruger begrebet fabulationer som en måde at give liv til evige myter og magiske drømme set gennem det moderne livs spejl. Klik på billederne for at komme videre. De tre serier viser forskellige sider af mit arbejde med fabulationer. 

 

In the Mercy of his Meantime. 

Når jernfuglen flyver. Shaman projektet. 

 

Mand og fugl. Den sorte serie. 

 
Frontpage