Sven Froekjaer-Jensen                             Maps of unknown Land.

 

 

 

Drømmen er at finde det kort, som fører en til piraternes guld, til den skjulte vej mod ungdommens kilde, til den grundliggende manual, som kan føre en uskadt gennem tilværelsens labyrint. Dette er hvad MAP ART handler om. 

Det er vigtigt at huske, at kortets indehaver bliver den, der holder hemmelighederne og magten i sin hånd. De gamle kort fra før 1500 - de såkaldte portlanos - blev opbevaret meget omhyggeligt, fordi de var ekstremt værdifulde til at føre den rejsende uskadt gennem de mest farefulde og udfordrende sørejser. 

I nutiden har især den polske tænker Alfred Korzybski beskæftiget sig med de problemer, som rejser sig, når man som menneske forveksler kortet - eller ordet - med den virkelighed, der beskrives. I hans mest berømte udsagn: Kortet er ikke landskabet, sætter Korzybski netop menneskesindets problemer med at anvende  kort eller ord til debat. 

Jeg har arbejdet med kortbegrebet i ganske lang tid, og i den proces har jeg primært begrænset mig til at bruge en mere enkel udtryksform, idet jeg normalt anvender en sort baggrund og fylder billedfladen med relativt simple elementer, som alle har en mere generel menneskelig appeal. Beskueren kan så efter egen inklination se billedet på normal vis eller læse det som et kort, hvor oplevelsen flyttes fra element til element

Da jeg sammen med fire andre kunstnere blev inviteret til at deltage i at udarbejde en plakat til åbningen af Geopark Odsherred, var det helt i tråd med min generelle fascination af begrebet kort og dets sammenhæng med det menneskelige sinds forståelsesmatricer. 

 

The dream of finding the map that leads to the pirates gold, the dream of uncovering the secrets of hidden paths to the fountain of youth and the dream of acquiring the supervising map that leads you unharmed thorugh the mazes of life. That is what map art is about. 

It is also important to remember, that the holder of the map becomes the keeper of secrets and power. In ancient times maps, the socalled portlanos, were guarded very carefully and considered extremely valuable, because they could take the traveller unharmed through the most challenging seavoyages. 

In modern times especially the polish thinker Alfred Korzybski has uncovered some of the problems of confusing the map - or the word - with the object it decribes. In his most famous phrase: The map is not the territory, he pinpoints the shortcommings of the human mind using maps or words. 

I have been working with the concept of maps for quite a long time, and I have limited my artistic creations connected with this project to a more simple way of expression, mostly using black as the background and filling the picture plane with relatively simple figures. When I was invited to participate in the opening of Geopark Odsherred by creating a map together with 4 other artists, I found it quite aligned with my former facination of the concept of maps. 

Below you can see the final poster with a map, some not used concepts and some of my maps of unknown land, that have been created between 2011 and 2014. 

Litt: Charles H. Hapgold (1904- 1982): Maps of  ancient Sea Kings. 1966. Alfred Korzybski (1875- 1950): Science and Sanity; An Introduction to Non_Aristotelian Systems and General Semantics. 1933.

 

Odsherred. A landscape in time. 

 

 

Odsherred. A Landscape filled with Dreams. 

 

Other Drafts below. 

 
                                   

The woman and the landscape give life to us all. 

 

Map of unknown Land. Odsherred 2014. 

Map of unknown Land. Odsherred 2014. 
 

Map of unknown Land.  2014. 

Map of ancient sea Kings. 
   

Map of unknown land. Gardians of the Dawn. I.  Map of unknown Land. Guardians of the Dawn. II. 
   

Map of unknown Land. Wheel of Life. 

Map of unknown Land. Its a mystery to me. 
   
 
Frontpage