Sven Frøkjær-Jensen                                     Artists statement.

 

Artist statement er et amerikansk begreb, det kan godt virke lidt pompøst, men er udmærket til at klare tankerne for en selv og fortælle andre, hvad man søger. 

Mit mål er at bygge bro mellem forskellige verdener af udtryk, at overskride afstanden mellem mennesker gennem kunst og at søge efter det perfekte i udtrykket. 

Derfor arbejder jeg i et frugtbart spændingsfelt mellem gamle maleriske teknikker og vor tids nye udtryksformer. For at få den optimale kunstneriske frihed til at skabe mine fabulationer og andre projekter, har det været nødvendigt for mig at lære at mestre håndværket til bunds.  Derfor ligger en væsentlig del af mit arbejde indenfor et stadig større teknisk arbejde med tegning, herunder croquistegning og afbildning af den konkrete verden. Denne kunnen bruger jeg som vej til at beskrive vor tid, dens drømme og dens mål, men samtidig afdækker jeg også de gamle myter som har eksisteret så længe som mennesket selv. 

At arbejde med kunst er som at hente styrke fra en stor brønd til at male netop det næste billede, en proces som næppe ophører og som er meget givende. Derfor er mit arbejde med kunst et hårdt og seriøst arbejde men samtidig en stor kilde til glæde, forståelse og udfordring. 

 

 
 

Mens jeg danser. .

Maleri skabt af  Ernst Altien.

Flere oplysninger kan ses på hans 

hjemmeside her. 

 

Frontpage